Hartelijk welkom!

Ben je hier voor het eerst? Voor zoekers willen we een richtingwijzer zijn naar Jezus, de Zoon van God. Met elkaar vormen we een vitale, levende gemeenschap waarbinnen we elkaar uitdagen om optimaal vorm te geven aan ons leven als christen, op een manier die past bij de tijd waarin we leven.

Je bent van harte uitgenodigd voor onze dienst op zondag 10:00 uur in ons gebouw De Uitkijk!

Laatste nieuws

Onze Parousia Gebedsweek komt er aan! Het thema is (S)AMEN.

Samen eten

Tijdens de gebedsweek is het dagelijks mogelijk om samen te eten.

Voor de kinderen van de Kidsclub en hun gezinnen organiseren we tijdens de gebedsweek een hele speciale kindermiddag.

Hierbij een overzicht van de diensten rondom Kerst en Oud & Nieuw waarvoor we je van harte uitnodigen.

Uitstalling

Ardy vraagt of het keukengerei dat achtergebleven is weer opgehaald kan worden.

Komt u sinds kort in onze gemeente en wilt u er meer over weten?

Als gemeente zijn we blij met ons gebouw waar ook nog eens voldoende parkeerplekken aanwezig zijn.

Vrijdag 1 juli is er weer een Interkerkelijke Gebedsontmoeting in de Oude Kerk.

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus Christus. Zij vragen keer op keer om ons gebed.

Zondag

Datum: 5 februari 2023
Tijdstip: 10:00 uur
Spreker: Jurgen Lindenhols
Liturgie: Klik hier
Livestream: Klik hier

Komende zondag spreekt Jurgen Lindenhols over het thema Samen verder door goed te doen. Hoe weten we hoe we goed leven voor God? Een vraag waar vaak allerlei gedachten bij zijn. Vandaag gaan we terug naar de bron. De Bijbel en kijken we naar onze gedachten en bedoelingen.

Neem notities en lees thuis de teksten na. Ook kun je met elkaar later aan tafel thuis een paar vragen bespreken:

 • Wat sprak je aan, of juist niet aan in de preek? En waarom?
 • Waar ‘sneed’ de preek vandaag in je hart?
 • Wat herken je van het verschil tussen gedachten en intenties (bedoelingen)?
 • Wat zou God vandaag tegen je willen zeggen? 

Een goede manier om te groeien in geloof en aan de slag te gaan met een preek, is dit bespreken in een kleine groep of kring. Dinsdag is er weer kringXL. Dan gaan we verder in op de vraag hoe we goed kunnen leven. We verdiepen ons in de christelijke Ethiek. Iedereen is van harte welkom!

Om na te lezen:

 • Psalm 95
 • Hebreeën 3:1-4:13
 • Lukas 10:17-20
 • Matteüs 7:21-23
 • Matteüs 11:28

Om deze week bij God te brengen:

 • Bespreek met God hoe je Hem kan eren met wat je geleerd hebt
 • Breng je intenties en gedachten in gebed. 

Je bent van harte welkom om de dienst bij te wonen in ons gebouw De Uitkijk.