Hartelijk welkom!

Ben je hier voor het eerst? Voor zoekers willen we een richtingwijzer zijn naar Jezus, de Zoon van God. Met elkaar vormen we een vitale, levende gemeenschap waarbinnen we elkaar uitdagen om optimaal vorm te geven aan ons leven als christen, op een manier die past bij de tijd waarin we leven.

Je bent van harte uitgenodigd voor onze dienst op zondag 10:00 uur in ons gebouw De Uitkijk!

Laatste nieuws

Vrijdag 1 juli is er weer een Interkerkelijke Gebedsontmoeting in de Oude Kerk.

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus Christus. Zij vragen keer op keer om ons gebed.

Het BEGZ organiseert met Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei 2022) een openlucht-samenkomst op het Marktplein in het Stadshart van Zoetermeer.

Vorige week is er een nieuwe, grote banner (circa 2,5 bij 5 meter) op de achtergevel van ons gebouw De Uitkijk opgehangen.

Ken mij

ADEM Project presenteert hun nieuwe album in ons gebouw en je bent van harte uitgenodigd.

KringXL

Komende dinsdag er er weer KringXL, u bent welkom!

Al sinds de invasie van Russische troepen in Oekraïne heeft Unie-ABC via de European Baptist Federation (EBF) en CAMA Zending contact met…

Ook dit jaar werden in de Uitkijk stemmen voor de gemeenteraad geteld.

Met pijn in het hart lezen we elke dag de berichten en zien we de beelden van de oorlog in Oekraïne.

Zondag

Datum: 3 juli 2022
Tijdstip: 10:00 uur
Spreker: Jurgen Lindenhols
Liturgie: Klik hier
Livestream: Klik hier

Aankomende zondag spreekt Jurgen Lindenhols en sluiten we de serie Geestelijk fit af. In dankbaarheid kunnen we terugkijken op afgelopen seizoen. Naast dat Jezus onze redder is, is hij ook degene die ons heilig maakt. We zijn apart gezet om God te eren in alles wat we doen. Dit geloof komt niet aanwaaien, maar we kunnen ons erin oefenen. Geloof ervaren is dus niet alleen voor de superchristenen.

Wel belangrijk is dat we oefenen, volhouden.

Geestelijke disciplines zijn regelmatige activiteiten (rust, stilte, vasten, gebed, bijbel lezen, aanbidding, dienen, enz.) die binnen onze macht liggen om datgene te worden (vriendelijk, geduldig, dienstbaar, enz.) wat niet met directe inspanning te bereiken is. Dit staat niet haaks op leven uit genade. Genade staat tegenover verdienste maar niet tegenover inspanning. Lees hiervoor maar eens Filippenzen 2:12-13.

Neem vooral notities en lees thuis de teksten na. Ook kun je met elkaar later aan tafel thuis een paar vragen bespreken:

  • Heb je in de afgelopen tijd geoefend met de geestelijke disciplines die behandeld zijn?
  • Waar ben je dankbaar voor?

Om na te lezen:

  • Efeziërs 3:14-21
  • Jakobus 4:5-10

Om te oefenen:

  • Schrijf je dankpunten op en dank God de komende tijd daar dagelijks voor.
  • Blijf oefenen in de geestelijke disciplines (bijvoorbeeld elke week/keer een andere).

Je bent van harte welkom om de dienst bij te wonen in ons gebouw De Uitkijk.