Kids Club Junior

Tijdens de dienst is er opvang voor alle kinderen. Kids Club Junior is er voor kinderen tot 4 jaar.

Onze drijfveer is ons geloof in Jezus Christus. In Mattheüs 18:5 staat: "En wie in mijn naam zo’n kind ontvangt, ontvangt Mij." Als Hij zo met de allerkleinsten omging, dan is het fantastisch dat de medewerkers van Kids club junior uw kind(eren) in de kerk mogen opvangen.

Tijdens de samenkomsten kunt u uw kind met een gerust hart achterlaten bij Kids club junior. Mensen met een hart voor kinderen zorgen voor een plezierig samenzijn zodat u rustig de samenkomst kunt bezoeken. De veiligheid van uw kroost is onze prioriteit!

De Kids Club Junior ruimten bevinden zich voorbij de hoofdingang, rechts de gang in.

Babygroep: voor baby's tot 15 maanden

In de babygroep wordt uw kind verzorgd en kan het in een rustige omgeving spelen of slapen. 

Dreumesgroep: voor kinderen vanaf 15 maanden die kunnen lopen tot 2½ jaar

Bij de dreumesgroep beginnen we op een zeer eenvoudig niveau wat structuur te brengen in de ochtend. Met de hele groep drinken we iets aan tafel, we zingen met elkaar en lezen een eenvoudig Bijbels boekje voor.

Peutergroep: voor kinderen van 2½ tot 4 jaar

Voor de peuters hebben we een kort programma met een Bijbelverhaal, een knutselwerkje en we zingen liedjes. Ook hebben we een spaarpotje voor een zendingsproject. Tussendoor is er tijd om te spelen en worden peuters geholpen met naar de wc gaan.

Medewerkers gezocht

De medewerkers van de baby, dreumes - en peuteroppas zijn vrijwillig(st)ers uit de gemeente. Vol enthousiasme werken zij één keer in de maand mee tijdens de dienst. Door de forse groei van de gemeente is de werkdruk in alle teams van de Kids Club duidelijk toegenomen. De vraag naar vrijwillig(st)ers is dan ook groot. Vandaar de vraag aan u als ouder om ook uw steentje bij te dragen en één keer per maand mee te werken.

Contact

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het kernteam Kids Club.

E-mail:  kernteamKC@outlook.com

In onze brochure staat meer informatie over de werkwijze van Kids Club Junior.

   Brochure Kids Club Junior Parousia

(Klik hier als u het bestand niet kunt openen)