De Uitkijk en duurzaamheid

De werkgroep "duurzaamheid” heeft een aantal keren vergaderd en geeft kort verslag van de ontwikkelingen.

Diverse maatregelen om energie te besparen zijn aan de orde gekomen, zowel voor de korte als de langere termijn. Inmiddels werpen getroffen maatregelen  hun vruchten af. Door zorgvuldig met gebruik van (te verwarmen) ruimten om te gaan, iets lagere ruimte-temperaturen en soms niet verwarmen, is over de eerste 3 maanden een besparing ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar van ruim 300 m3 gas bereikt. Overigens zijn bij een dergelijke vergelijking ook variaties in buitentemperaturen van belang. 

Ook elektraverbruik is afgenomen  door een combinatie van maatregelen, zoals LED-verlichting, close-in-boilers. De in 2021 geïnstalleerde zonnepanelen hebben ook tot lagere kosten geleid. In 2022 is hiermee 12.685 kWh opgewekt. De recent aangebrachte extra zonnepanelen zullen dat effect verder doen toenemen; in de eerste 4 weken is hiermee 813 kWh opgewekt. Het elektraverbruik is in maart met bijna 380 kWh afgenomen.

Wat staat nu nog op de rol? Onderzocht wordt op elke praktische wijze energietransmissie door geveldelen verminderd kan worden. Een proef met gordijnen in de kantine is gepland. De kunststof lichtkoepels in de grote zaal worden aan de onderzijde dichtgezet, met ertussen thermisch isolatiemateriaal. De roldeur in de grote zaal, die enerzijds defect en anderzijds “lek” is, wordt binnenkort vervangen door een nieuwe en beter geïsoleerde pui (met dubbele vluchtdeur waardoor nog steeds grotere objecten in de zaal gebracht kunnen worden). Bij diverse andere mogelijke maatregelen is vastgesteld dat de kosten niet opwegen tegen het energiebesparingsvoordeel (zeer lange terugverdientijd). 

Dank voor ieders bijdrage hieraan. Tevens een verzoek aan eenieder om blijvend alert te zijn op zorgvuldig gebruik van ruimten: niet langer reserveren dan noodzakelijk, verwarming en verlichting uitzetten na gebruik e.d.