Nacht van Gebed

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus Christus. Zij vragen keer op keer om ons gebed.

Ook in Zoetermeer wordt er gehoor gegeven aan de oproep van Open Door om stil te staan bij onze vervolgende broeders en zusters. Vrijdag 17 juni van 22:00 tot zaterdag 06:00 uur is er in de Oosterkerk in Zoetermeer gelegenheid om te bidden. Om mee te doen aan het gezamelijk ontbij om 06:00 uur, moet je je even opgeven bij p.j.van.daalen@casema.nl.


Bericht van Dorpskerk Bleiswijk over de Nacht van Gebed

Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Dit jaar ook in De Rank in Bleiswijk. En wel op vrijdagavond 17 juni, van 20.00 tot 24.00 uur.

Tijdens de Nacht van Gebed horen en zien we verhalen van vervolgde christenen uit onder meer Afghanistan en Noord-Afrika. Die verhalen zijn soms schokkend. Tegelijk worden we bemoedigd door getuigenissen over Gods trouw. Hij laat zijn kerk in de verdrukking niet los! In groepjes gaan we bidden voor vervolgde christenen in verschillende landen. Let op: u en jij hoeven niet hardop te bidden. Je kunt ook luisteren en in je hart meebidden. En dat is net zo belangrijk!

Er zijn verschillende ‘rondes’ van telkens een uur, met informatie over een land en aansluitend gebed. Ook zingen we steeds een paar liederen. Deze opzet betekent dat u en jij – naar keuze – ook één of twee ‘blokken’ kunt meemaken. Op elk heel uur begint een nieuwe ‘ronde’. Wie iets daarvóór binnenkomt, kan probleemloos aanschuiven. Het laatste ‘blok’ (na 23.00 uur) van deze Nacht van Gebed heeft een extra bijzondere invulling. Iemand van Open Doors komt ons vertellen over de vervolgde christenen en de lijdende kerk in Noord Korea. Zo ervaren we hun omstandigheden en getuigenis van heel dichtbij.

Doen u en jij mee met dit belangrijke (en ook voor jezelf zo verrijkende) avontuur van gebed? Hartelijk welkom!

Meer weten? Alrei Vos (010-5212550; alreivos@chello.nl ) of ds. Wim de Bruin (010-7860506; predikant@dorpskerkbleiswijk.nl ) vertellen er graag meer over!