LT-bericht – inzake het coronavirus / COVID-19

Het LT heeft op 5 juni jl. bekend gemaakt dat de zondagse ochtenddiensten met 100 bezoekers zo spoedig mogelijk weer hervat zullen worden. Afgelopen drie zondagen zijn er proefdiensten gehouden en de bevindingen zijn zeer positief.


 
Het LT heeft daarom besloten om met ingang van zondag 19 juli a.s. de reguliere ochtenddiensten met 100 bezoekers (exclusief ‘personeel’) te hervatten.
 
Deze diensten blijven ‘live’ uitgezonden worden via het YouTube-kanaal van Parousia.
 

Organisatie van de zondagse ochtenddiensten
Elke week zal een deel van de gemeente (adressenlijst) door de diaken communicatie (Kevin Stolk) per e-mail worden uitgenodigd om de dienst te bezoeken.
 
Je wordt dan gevraagd om per huishouden uiterlijk op vrijdagavond 18.00 uur via een web-formulier aan te geven of jij en je huisgenoten wel of niet komen.

 • Praktische vragen over de uitnodiging kun je stellen aan Kevin Stolk.
 • Voor alle andere vragen stuur je een e-mailbericht aan Jan Granneman.

 

Gasten
Ben je uitgenodigd en wil je graag gasten meenemen naar de dienst, dan is dit mogelijk. Geef dit dan aan bij de aanmelding.
 

Vele handen…
Jullie zullen begrijpen dat de organisatie van de diensten op deze manier een behoorlijke opgave is. We moeten dit echt met elkaar gaan doen. En bijna iedereen is daarbij nodig – om de taken zó te verdelen dat we dit als gemeente ook langere tijd kunnen volhouden.
 
De komende tijd zal er extra aandacht zijn voor diverse bedieningen die hard op zoek zijn naar vrijwilligers. Het LT hoopt dat iedereen bereid is om met elkaar deze verandering tot een zegen te maken voor de gemeente en de mensen daarbuiten.
 

Samenvatting
Tot slot vatten we de actuele besluiten en maatregelen nog even samen:
 

 • De zondagochtenddiensten mèt bezoekers worden vanaf 19 juli a.s. hervat met 100 bezoekers, exclusief ‘personeel’;
 • Vanaf oktober worden op dinsdagavond doordeweekse ontmoetingsavonden georganiseerd met 100 bezoekers, exclusief ‘personeel’;
 • Alle activiteiten van alle bedieningen zijn toegestaan, mits daarbij de 1,5m afstandsregel in acht wordt genomen:
  • Vanaf 1 juli geldt een maximum van 100 vooraf aangemelde deelnemers, exclusief ‘personeel’;
 • We houden ten minste 1,5 meter afstand;
 • Gemeenteleden worden aangemoedigd om (waar jullie dit zelf mogelijk en/of wenselijk achten) op zondagochtend of doordeweeks elkaar in kleine groepjes op te blijven zoeken in kringverband, cleanteamgroep, of andere groep, of – als dit niet lukt of niet past – een dienst op internet mee te maken etc.;
 • Men mag bij te beperkte ruimte thuis, na reservering via de website, ook gebruik maken van diverse ruimten in de Uitkijk, zodat men bij elkaar kan komen en toch de 1,5 meter kan borgen. De Grote Zaal is na overleg met het Dagelijks Bestuur beperkt beschikbaar;
 • Bij activiteiten in de Uitkijk die toevallig gelijktijdig plaatsvinden wordt een gezamenlijke oploop in bijvoorbeeld het Atrium vermeden;
 • Als het avondmaal wordt gevierd, gebeurt dit op aangepaste wijze: met kleine bekertjes;
 • We nemen de bekende hygiëne-maatregelen in acht: regelmatig handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken, extra handen wassen bij contact met zieke mensen (voor en na), voldoende gezond eten en een goede nachtrust etc. etc.;
 • Mensen die ziek zijn, of extra vatbaar voor griep etc., worden opgeroepen om waar nodig zelf ook de gebruikelijke extra voorzorgsmaatregelen te treffen - voor henzelf, alsook om besmetting van anderen tegen te gaan. Blijf sowieso thuis bij extra gevoeligheid en/of klachten en houdt de richtlijnen van het RIVM in de gaten.

 
Hou je de berichtgeving in de Outlook, op de website en/of Facebook telkens in de gaten voor aanvullende berichten?
 
Het LT wenst iedereen een gezegende zomertijd – thuis, of op vakantie – en hoopt iedereen op één van de zondagen weer te ontmoeten.