Dooponderricht

Binnenkort is er weer een doopdienst, en wel op Paaszondag 21 april 2019. Wat een prachtige gelegenheid!

Ter voorbereiding daarop zijn er drie avonden (donderdag 28 maart, 4 en 11 april) waarin we ons met de Bijbel in de hand bezinnen op de bekering, de doop en de vervulling met de Heilige Geest. Neem je Bijbel mee! 
 

Wat, waar en wanneer?


Donderdag 28 maart 2019: Bekering
Plaats: Raadskamer (boven aan de trap eerste kamer rechts)
Tijdstip: 19.45 uur

Hoe vindt de zondige mens de weg naar God? We bespreken dit o.a. aan de hand van het onderwijs over de tabernakel.  

Als opdracht krijgen jullie mee je getuigenis te schrijven.
Een krachtig getuigenis is kort (half A4tje) en beschrijft:
a. mijn leven zonder Christus ( 5 regels)
b. mijn bekering en/of overgave aan Christus (10 regels)
c. waarom ik mij in de naam van Jezus wil laten dopen (5 regels)?

Verder mag je alvast nadenken over een lied dat je hart raakt. Hou er rekening mee dat het lied in het Nederlands moet zijn zodat iedereen kan meezingen. Ook zelfs de gasten, m.n. diegene die minder bekend zijn met het evangelie.


Donderdag 4 april 2019: Doop
Plaats: Raadskamer
Tijdstip: 19.45 uur

We beginnen met je uitgeschreven getuigenis, die je aan de andere kandidaten voorleest of vertelt.  

Vervolgens behandelen we de doop uit Romeinen 6. De doop staat in verband met onze levenswandel. Het begrip heiliging is daarmee verbonden. Paulus vraagt aan de gelovige of we in de zonde kunnen blijven. Het antwoord is ‘nee’, want we zijn gedoopt in de dood van Jezus, aan de zonde gestorven en met hem begraven en opgewekt om in de nieuwheid van het leven te wandelen, heiliging!  

Deze avond zal jou gevraagd worden of je al weet of je je laat dopen en welk lied je hebt uitgekozen.
 


Donderdag 11 april 2018: Leven door en vervulling met de Geest
Plaats: Raadskamer
Tijdstip: 19.45 uur

We behandelen het leven en de vervulling met de Geest (Rom.8). Paulus spreekt in dit gedeelte over twee typen mensen en twee manieren van leven. Het grootste wonder is dat we met Jezus zijn opgewekt en daarmee overwinning over de dood hebben. Andere teksten die gaan over de vervulling/doop met de Heilige Geest zullen ook ter sprake komen. 

Ter afsluiting krijg je de gelegenheid, als voorproefje van de doopdienst, alvast voor de andere doopkandidaten je getuigenis voor te lezen of vertellen. 


We bidden dat we een mooie en opbouwende tijd hebben met elkaar!

Hartelijke groet,
Ab en Timothy