Maatregelen rondom het Corona-virus

Momenteel is er wereldwijd veel te doen rondom het Corona-virus. Ook onze gemeente heeft hier natuurlijk mee te maken. Op deze pagina kunt u alle berichtgeving vinden rondom het Corona-virus en alle maatregelen daartegen.


 

Corona-maatregelen

LT-bericht coronavirus / COVID-19 (16 maart)

Beste broeders en zusters, vrijdagmiddag 13 maart jl. hebben we als LeiderschapsTeam (LT) onder andere besloten om alle 100+ -activiteiten in de maand maart niet door te laten gaan.

Via LT-bericht van zaterdag 14 maart hebben we hierover ook al bericht. De maatregelen die de overheid zondag 15 maart bekend heeft gemaakt hebben we vandaag verwerkt. In dit onderhavige LT-bericht informeren we de gemeente over alle genomen besluiten en zetten we de actuele maatregelen nog eens op een rijtje.
 

 • Alle (reguliere) zondagochtenddiensten zijn geschrapt. Alternatieven zoals uitzending via internet worden onderzocht en daarover wordt z.s.m. nader bericht. Ons doel is onder andere op gepaste wijze een minimale vorm van eredienst op zondagochtend gaande te houden, zodat deze bijvoorbeeld gestreamd kan worden.
 • De ingelaste ledenvergadering van 29 maart a.s. voor stemming over de kandidatuur van Monique van den Boomgaard en Kevin Stolk als diakenen vindt vooralsnog op aangepaste wijze plaats. De leden hebben hierover zaterdag 14 maart jl. apart bericht ontvangen. Mogelijk wordt de wijze van vergaderen nog verder aangepast aan de meest actuele stand van zaken, of misschien ook uitgesteld;
 • Het Grote Schoonmaak Feest (GSF) van 21 maart gaat niet door;
 • Alle overige activiteiten van 25 personen of meer vinden ná vandaag (16 maart) niet meer plaats.
 • Communicatie over die (kleinere) activiteiten vindt in principe plaats door de bedieningsleiders en de leiders van de activiteit zelf en niet (meer) in eerste instantie door het LT. Waar nodig nemen zij uiteraard wel contact op met het LT voor overleg. Het zou fijn zijn als per bediening/activiteit een appgroep o.i.d. aangemaakt kan worden als dat nog niet het geval is;
 • Bij activiteiten in de Uitkijk die toevallig gelijktijdig plaats vinden wordt een gezamenlijke oploop in bijvoorbeeld het Atrium vermeden;
 • De Alpha-cursus-bijeenkomst op woensdag 18 maart a.s. vindt in ieder geval plaats zonder gezamenlijke maaltijd;
 • Er is een wekelijks apart corona-overleg van het Dagelijks Bestuur op woensdagavond, aangevuld met andere LT-ers en/of relevante bedieningsleiders etc.. Hier wordt ook per week bekeken of nog meer activiteiten moeten worden afgelast en/of andere maatregelen moeten worden genomen;
 • Omdat de landelijke maatregelen nu zijn verlengd tot en met 5 april a.s. wordt nu ook de feestelijke intrededienst van Jurgen Lindenhols als nieuwe voorganger uitgesteld tot nader besluit. Jurgen treedt (uiteraard) wel ‘gewoon’ in dienst bij onze gemeente per 1 april a.s.;
 • De Outlook is altijd al te vinden op de website (na inlog), maar wordt de komende tijd elke week per email toegezonden aan iedereen op de adressenlijst.Tot slot vatten we de actuele besluiten en maatregelen nog even samen:
 

 • alle activiteiten met meer dan 25 personen tot en met 5 april a.s. gaan sowieso niet door, waaronder de reguliere zondagochtenddiensten;
 • gemeenteleden worden vrijgelaten om (waar jullie dit zelf mogelijk en/of wenselijk achten) op zondagochtend elkaar in kleine groepjes op te blijven zoeken in kringverband, cleanteamgroep, of andere groep, of – als dit niet lukt of niet past – een dienst op internet mee te maken etc.;
 • als het avondmaal wordt gevierd, gebeurt dit op aangepaste wijze: met kleine bekertjes;
 • we schudden bij activiteiten / bijeenkomsten géén handen meer;
 • we nemen de bekende hygiëne-maatregelen in acht: regelmatig handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken, extra handen wassen bij contact met zieke mensen (voor en na), voldoende gezond eten en een goede nachtrust etc. etc.;
 • mensen die ziek zijn, of extra vatbaar voor griep etc., worden opgeroepen om waar nodig zelf ook de gebruikelijke extra voorzorgsmaatregelen te treffen - voor henzelf, alsook om besmetting van anderen tegen te gaan. Blijf sowieso thuis bij extra gevoeligheid en/of klachten.

 

Houd u de berichtgeving op de website en/of Facebook telkens in de gaten voor aanvullende berichten?

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God, en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. – Fil. 4:6 en 7

Hartelijke groet,
namens het LeiderschapsTeam,

Menno Paats – oudste-voorzitter